Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Thông báo

Thông báo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV theo phương pháp CDIO HKI, năm học 2016-2017 - 21/12/2016
Phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt đông giảng dạy của GV (theo phương pháp CDIO), thông tin cụ thể như sau: - Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 20/01/2017 - Đối...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.